DISCLAIMER

Alle rechten voorbehouden. De toegang tot, en het gebruik van de website Smykke.be zijn onderworpen aan de volgende modaliteiten en voorwaarden:

GEEN GARANTIE OP VOLLEDIGHEID EN JUISTHEID

Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, worden verstrekt zonder enige verbintenis van Smykke. Deze informatie kan onjuistheden bevatten en Smykke kan de informatie op elk moment wijzigen, verbeteren en/of aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving. Smykke geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de site. Evenmin garandeert Smykke dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij is van computer “virussen”.

AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zal Smykke aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe.

LINKS

Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites, maar Smykke draagt geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke links of referentie wordt bekomen.
Houdt u er rekening mee dat wanneer u klikt op een van die links, u deze site mogelijk zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet van ons is. Deze sites kunnen onafhankelijk van ons informatie verzamelen over u en wij raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites (indien niet de onze , en/of beheerd door ons) te lezen, want hun privacybeleid kan afwijken van het onze.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

BESCHERMING VAN HET INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT

Informatieve teksten, moodboards en ander grafisch materiaal op deze site zijn eigendom van Smykke en beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Beelden die gebruikt werden in de presentaties op deze website, worden apart op de Pinterest pagina van Smykke weergegeven met bronvermelding en auteursrechten, in zover deze te traceren zijn. Deze website dient om te inspireren en informatie te leveren. Er wordt op geen enkele manier beweerd dat de originele beelden die in de presentaties verwerkt worden, eigendom zijn van Smykke. Beelden kunnen verwijderd worden of copyright kan eraan toegevoegd worden, als u het eigendomsrecht kan aantonen. Gelieve ons dan via mail te contacteren via info@smykke.be.

ANALYSE

Wij registreren door middel van een statistisch programma hoe vaak en hoe lang de website wordt bezocht en welke pagina’s en welke onderdelen van die pagina’s worden bekeken. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website te analyseren en om de site en de producten en diensten die wij aanbieden nog beter op u af te kunnen stemmen.

PRIVACY

We beschermen de privacy van onze gebruikers en handhaven de veiligheid van persoonlijke gegevens die van u ontvangen zijn. We zijn verantwoordelijk voor het beschermen van uw privacy te allen tijde, in alle situaties, zo veel mogelijk en zo ver als redelijkerwijs van ons kan worden verwacht

Als u contact met ons opneemt, zal u worden gevraagd om persoonlijke basisgegevens te verstrekken. Wij zullen geen gegevens delen met vertrouwde partners of derden. De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van uw reactie via de contactpagina, en deze zal in alle dicretie behandeld worden. We beantwoorden – indien mogelijk – elk serieus bericht. We reageren niet op spam, agressieve verkoopmethodes, of andere berichten die we niet vertrouwen.

De oprichter/content creator van deze site garandeert dat de site geen kwade bedoelingen heeft en slechts bedoeld is om informatie te leveren. Uw feedback is altijd welkom.